Overzicht

Considerati

Op donderdag 11 oktober 2018 hebben wij het genoegen gehad om op bezoek te gaan bij Considerati. Tijdens deze middag hebben wij een inkijkje gekregen in de privacy consultancy. Navid Kamalzadeh en Anna Vernhout hebben hier een interessante presentatie over gehouden. De nadruk lag op het vlak van datalekken, meer in het bijzonder de bijbehorende meldingsplicht. Na het oplossen en presenteren van een casus aangaande een datalek bij een sociaal medium heeft er een gezellige borrel plaatsgevonden. Al met al een zeer geslaagde dag!

--------------------------------------------------------------

On Thursday the 11th of October 2018, we had the pleasure of visiting Considerati. During this afternoon, we were given an insight into privacy consultancy. Navid Kamalzadeh and Anna Vernhout have given us an interesting prestation about this topic. The focus lay upon data leaks, in particular the notification duty thereof. After resolving and presenting a case concerning a data leak from a social media platform, we were invited for drinks. All together a very successful day!

PwC
background image
Inloggenclose