Europa’s digitale decennium

23 maart 2021

Op 9 maart heeft de Europese Commissie haar visie voor het digitale decennium gepresenteerd in het rapport ‘2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade. De Europese Commissie heeft haar visie ontwikkeld langs vier hoofdlijnen: skills, infrastructuur, business en overheid. De doelstellingen van de Commissie hebben in het bijzonder betrekking op digitalisering van overheidsdiensten, digitale transformatie van bedrijven, veilige en duurzame digitale infrastructuur en vaardigheden van burgers. Op juridisch vlak is voornamelijk de nadruk op digitale rechten en beginselen interessant. De Commissie wil onder andere een uitgebreide bescherming voor de vrijheid van meningsuiting, met toegang tot gevarieerde, betrouwbare en transparante informatie, toegankelijke en mensgerichte digitale overheidsdiensten en ethische beginselen voor persoonsgerichte algoritmes.

Daarnaast wil de Commissie meerlandenprojecten versnellen om de doelstellingen te realiseren. Door investeringen te combineren uit de EU-begroting, verschillende nationale herstel- en veerkrachtbudgetten en de particuliere sector kunnen projecten van groot formaat worden gerealiseerd. Een voorbeeld van een dergelijk project zou een netwerk van door kunstmatige intelligentie gestuurde beveiligingscentra ter bestrijding van cyberaanvallen kunnen zijn. 

Al met al heeft de Europese Commissie grootse plannen voor de aankomende 9 jaar. De plannen zijn hier te lezen.

Dit artikel is geschreven door Fleur Uitterhoeve en is een bijdrage in de nieuwsbrief Recht, Innovatie en Technologie in samenwerking met dr. Stefan Kulk. 

PwC
background image
Inloggenclose